Меню Затваряне

План-Прием

Учебна 2021/2022 година

Заповед и график за план-прием 2021-2022

Заповед и график за прием в първи клас

прием подготвителен клас обява

заявление

прием първи клас

 

Учебна 2020/2021 година

Свободни места за прием в първи клас 13

Свободни места за прием в втори клас 6

Свободни места за прием в трети клас 8

Свободни места за прием в четвърти клас 9

Списък на учениците записани в първи клас за учебната 2020-2021 година

Прием в първи клас

Брой паралелки – 1 /една/

Брой ученици – 16 /шеснадесет/

Подаване на заявление за първо класиране

06.04.2020г. – 29.05.2020г.

Обявяване на резултати 05.06.2020г.

Подаване на заявление за записване от 08.06.2020г.

на E-mail: paisii_varbica1879@abv.bg

Заявление за прием в училище

Анкетна карта ИУЧ

 

2019/2020

Свободни места за прием в първи клас 6

Свободни места за прием в втори клас 10

Свободни места за прием в трети клас 11

Свободни места за прием в четвърти клас 6

Заповед план-прием

Правила за прием в първи клас

Документи за прием

Заявление за прием в училище

Анкетна карта ИУЧ

Заявление за ИУЧ

Заявление за общежитие

Заявление за ЦГО

Декларация снимки