Коледа за всяко дете достигна и до децата от училището във Върбица