Меню Затваряне

За родителите

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Електронно четими учебници на издателство КЛЕТ България ООД

Електронно четими учебници на издателство Просвета-София АД

Електронно четими на учебниците на издателство Бит и Техника

АНКЕТА – Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите