Меню Затваряне

Мерки за преодоляване на образователните дефицити от ОРЕС

 

С писмо №11-36/22.12.2021 г., Регионална здравна инспекция – Плевен информира, че в края на м. ноември тази година Комитетът по лекарствените продукти за хуманната медицина (CHMP) към Eвропейската агенция по лекарствата препоръчва разширяване на обхвата на приложение на ваксината срещу COVID-19 Comirnaty, като се включат като подлежаща група и децата на възраст от 5 до 11 години. Комитетът по лекарствените продукти за хуманната медицина към Европейската агенция по лекарствата заключава, че ползите от ваксината Comirnaty при деца на възраст от 5 до 11 години надвишават рисковете, особено при състояния, които повишават риска от тежко протичаща COVID-19 инфекция. Ваксината има 90,7% ефективност за предпазване от симптоматичен COVID-19 (въпреки, че реалната честота може да е между 67,7% и 98,3%). За област Плевен са определени три временни имунизационни пунктове за приложение на педиатрична ваксина Comirnaty на деца от 5 до 11 години: 1. УМБАЛ“Д-р Георги Странски“-гр. Плевен, ул. „Г. Кочев“ № 8а Работно време: вторник от 11.00 ч. до 13.00 ч. Тел. за връзка с кабинета 064/886 100 2. ДКЦ „Авис Медика“-гр. Плевен, ул. „Коста Хаджипакев“ № 7 Работно време: петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. Тел. за връзка с кабинета 064/90 90 90 3. МБАЛ“Свети Панталеймон“-гр. Плевен, ул. „Трите бора“ № 23 Работно време: вторник от 12.00 ч. до 14.00 ч. Тел. за връзка с кабинета 064/87 20 20 С цел по-стриктно планиране на дозите, желателно е родителите първо да се консултират със специалист от съответния пункт за уточняване на ден и час за ваксинация преди да го посетят.

 

Ютуб канал на МОН

2021.11.26 zapoved_merki_24_11_2021

Дневно разписание на училището за обучение на учениците в ОРЕС

Сутрин:

Начален час     Краен час

1.     08 : 30 ч.        08 : 50 ч.

2.     09 : 00 ч.        09 : 20 ч.

3.     09 : 30 ч.        09 : 50 ч.

4.     10 : 10 ч.         10 : 30 ч.

5.     10 : 40 ч.         11 : 00 ч.

6.     11 : 10 ч.          11 : 30 ч.

След обяд:

Самоподготовка — Групи ГО и ЦДО 13 : 30 ч. – 13 : 50 ч. 

Самоподготовка —  Групи ГО и ЦДО — 14 : 00 ч.- 14 : 20 ч. 

Занимания по интереси — Групи ГО и ЦДО — 14 : 30 ч. – 14 : 50 ч.

Занимания по интереси —  Групи ГО и ЦДО 15 : 10ч. – 15 : 30 ч.

Проверка на поставени задачи — Групи ГО и ЦДО — 15 : 40 ч. – 16 : 00 ч.

Консултация с ученици и родители Групи ГО и ЦДО 16 : 10 ч. – 16 : 30 ч.

Заповед излизане в ОРЕС

Информация за учебните часове по време на ОРЕС

График на часовете по паралелки за ОРЕС

Заповед ротационно обучение

Правила ковид 2021

План Ковид 2021

Насоки-Ковид-2021

Заповед за разпределяне на технически устройства по Проект равен достъп

Nasoki-MON08112021-1

Заповед РД09-3963/28.10.21г. на МОН

Заповед РД 09-3596/20.10.21г. на МОН

Инструктаж за поведение на учениците

Приложението TEAMS за настолни и мобилни компютри