Меню Затваряне

Информираме Ви, че считано от 02.05.2023 г. официалната електронна поща за контакт с училището е

info-1500107@edu.mon.bg

 

 

Неучебен ден 03.04.2023г.     Заповед РД 09-590_16.03.2023

 

Училищен план-прием за 2023/2024 год.

 

Весели празници!

Коледа е пак при нас

Деца в плевенско село получиха коледни подаръци от кампания на Сдружението на сираците

3 Октомври неучебен ден

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

 

Уважаеми колеги, служители и ученици, поради повишаване на заболеваемостта в Плевенска област от утре/2.11 вторник/ ВСИЧКИ класове преминават в ОРЕС/обучение от разстояние в електронна среда/ до второ нареждане. Обучението ще се извършва по познатия вече начин в платформата Тиймс, синхронно и при спазване на разписанието на часовете. Отново напомням да сте отговорни, редовни и да се пазите! Бъдете здрави!

 

Дневно разписание на училището за обучение на учениците в ОРЕС

Сутрин:

Начален час     Краен час

1.     08 : 30 ч.        08 : 50 ч.

2.     09 : 00 ч.        09 : 20 ч.

3.     09 : 30 ч.        09 : 50 ч.

4.     10 : 10 ч.         10 : 30 ч.

5.     10 : 40 ч.         11 : 00 ч.

6.     11 : 10 ч.          11 : 30 ч.

След обяд:

Самоподготовка — Групи ГО и ЦДО 13 : 30 ч. – 13 : 50 ч. 

Самоподготовка —  Групи ГО и ЦДО — 14 : 00 ч.- 14 : 20 ч. 

Занимания по интереси — Групи ГО и ЦДО — 14 : 30 ч. – 14 : 50 ч.

Занимания по интереси —  Групи ГО и ЦДО 15 : 10ч. – 15 : 30 ч.

Проверка на поставени задачи — Групи ГО и ЦДО — 15 : 40 ч. – 16 : 00 ч.

Консултация с ученици и родители Групи ГО и ЦДО 16 : 10 ч. – 16 : 30 ч.

 

Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021 година, имат право на помощ по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане в размер, съобразен с броя на членовете на семейството им. За Община Плевен графикат е от 05.10. до 22.10.2021 г. от 10.00ч. до 14.00 ч. в пункта на ул. „П. Р. Славейков“ №50.

 

Запознаване с индивидуалните работи на учениците от НВО в IV клас за учебната 2020/2021 г.

ПРОЦЕДУРА

по запознаване с индивидуалните резултати от Националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика за учениците от IV клас

На основание т. 72 от Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националното външно оценяване, утвърдени със заповед № РД09-3567/17.12.2020 г., изм. със заповед № РД09-588/11.03.2021 г. и заповед № РД09-908/14.04.2021 г., изм. със заповед № РД09-1097/20.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, учениците имат право да се запознаят с оценената индивидуална работи по Български език и литература и по Математика за учениците от IV клас през учебната 2020/2021 година. Учениците се запознават с резултатите от проверените изпитни работи по Български език и литература и по Математика в присъствието на родител/настойник. За да се запознаят с проверената изпитна работа ученикът и родителят/настойникът подават писмено заявление (по образец), адресирано до председателя на областната комисия за проверка и оценка на изпитните работи. При запознаване със съответната писмена работа, учениците представят служебна бележка, а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта). Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като: ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор; сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата. не се допуска разглеждане на други изпитни работи. Мястото за запознаване с индивидуалните работи на учениците е в РУО – Плевен, ул. „Димитър Константинов“ №23 в стая 437. Дати и време за запознаване с писмените работи – от 9 юни до 11 юни 2021 г. вкл., от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа. Заявление за запознаване с проверените изпитни работи по Български език и литература и по Математика се получават на място.

График обща подкрепа 3+4 клас м. Юни 2021г.

График обща подкрепа 1+2 клас м. Юни 2021г.


Уважаеми ученици и родители, От понеделник, 04.01.2021г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас, като е създадена организация за посрещане на децата при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Ще бъдат осигурени закуски за децата. Бъдете здрави, пазете себе си и близките си! Честита нова година на всички! ​ Желаем Ви крепко здраве и ползотворна работа!

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view


Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

От 16.03.до 29.03.2020год. се преустановяват учебните дейности в училището. Ще бъдете известени от класните ръководители за организиране на обучение в електронна среда,т.е. учителите ще водят обучение чрез електронни средства, за което ще бъдете уведомени допълнително. Моля за активното съдействие от страна на родители и ученици, за да осъществяваме обучение в тази извънредна обстановка и учениците да не са в щета откъм достъп до образование! Апелирам за отговорно отношение от всички! Бъдете здрави! Ще се справим само със съвместни усилия!