Меню Затваряне

Колектив

Поля Мерджанова – Директор

Маргарита Пекова – Старши учител

Тонка Иванова – Старши учител

Красимир Костов – Старши възпитател

Цецка Миткова –  Учител ЦДО

Ивайло Иванов – Възпитател

Рени Пенкова – Образователен медиатор

Мадлена Цанова – Счетоводител

Пенчо Добрев – ЗАС

Иванка Панова – Готвач

Райна Стоянова – Помощник кухня

Зорка Орлинова – Хигиенист

Етичен кодекс на работещите с деца

Етичен кодекс на училищната общност