Меню Затваряне

За родителите

ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА
НА ПРИОБЩАВАЩОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

 

Деца бежанци в училище.

 

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Приложение-заявление

Процедура за извиняване на отсъствия

Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021 година, имат право на помощ по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане в размер, съобразен с броя на членовете на семейството им. За Община Плевен графикат е от 05.10. до 22.10.2021 г. от 10.00ч. до 14.00 ч. в пункта на ул. „П. Р. Славейков“ №50.

 

Уважаеми родители,

ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО! 📣 ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ! ❤ ❗Практически препоръки за родители❗ ✅ Бъдете за пример на детето си и винаги спазвайте правилата! ✅ Заедно изберете най-безопасния маршрут! ✅ Напомняйте на детето си винаги да се движи по тротоара с придружител, а ако няма такъв, да се движи най-вляво по платното за движение, срещу автомобилите. ✅ Когато се движите пеша, за да пресечете безопасно, задължително използвайте пешеходните пътеки! ✅ Когато сте на пешеходната пътека, винаги преди да пресечете, карайте детето да се огледа – наляво и надясно, и ако не приближава превозно средство, преминете по най-бързия начин на отсрещната страна. ✅ Учете детето си да изчаква автобуса, трамвая или тролейбуса на тротоара и да не слиза на пътя! ✅ Обяснете на детето си, че когато е навън и особено когато пресича, не трябва да се разсейва с телефон, таблет или по друг начин и не трябва да ограничава слуха си със слушалки и силна музика! ✅ Заедно с детето си проверете изправността на велосипеда или тротинетката. Напомняйте му, че с тези превозни средства е водач като останалите и трябва да спазва правилата, като се движи най-вдясно по платното за движение и указва с ръка, ако ще променя посоката си на движение. ✅ Винаги в автомобила обезопасявайте детето си с детско столче, седалка или обезопасителен колан! 📣 ВАЖНО❗ Задължително уточнете с детето си, че ако то попадне в рискова ситуация или е свидетел на пътен инцидент, трябва да сигнализира на телефон 112, а след това веднага да уведоми Вас! ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ! ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО!💕

 

Няма налично описание.

очакваме днес резултатите от НВО за 4. клас да се качат в платформата

zamaturite.bg

Ще се виждат с вх. № и код за достъп от служебната бележка за явяване,която сме Ви дали.

Успешна седмица!

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Електронно четими учебници на издателство КЛЕТ България ООД

Електронно четими учебници на издателство Просвета-София АД

Електронно четими на учебниците на издателство Бит и Техника

АНКЕТА – Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите