Меню Затваряне

План-Прием

Учебна 2024/2025 година

Списък на ученицитете приети за първи клас

заявление 1 клас

Заповед и график за план-прием 2024-2025

Заповед за Прием в първи клас за учебната 2024-2025 година

График на дейностите за прием на деца в първи клас 2024-2025

Учебна 2023/2024 година

Свободни места за прием в първи клас 7

Свободни места за прием в втори клас 5

Свободни места за прием в трети клас 9

Свободни места за прием в четвърти клас 8

Заявление за прием в първи клас

Заповед и график за план-прием 2023-2024

Заповед за Прием в първи клас за учебната 2023-2024 година

График на дейностите, свързани с осъществяване на прием в първи клас

Заявление прием в у-ще

Анкета ИУЧ

Заявление ГЦО Група за целодневно обучение към общежитието

Декларация лични данни

Заявление ИУЧ

Декларация снимки

Заявление за общежитие

Учебна 2022/2023 година

Свободни места за прием в първи клас 5

Свободни места за прием в втори клас 9

Свободни места за прием в трети клас 6

Свободни места за прием в четвърти клас 4

 

 

Заповед и график за план-прием 2022-2023

Заповед за Прием в първи клас за учебната 2022-2023 година

Заявление за прием в първи клас

Правила за прием 2022-2023г.

Учебна 2021/2022 година

Заповед и график за план-прием 2021-2022

Заповед и график за прием в първи клас

прием подготвителен клас обява

заявление

прием първи клас

Учебна 2020/2021 година

Свободни места за прием в първи клас 13

Свободни места за прием в втори клас 6

Свободни места за прием в трети клас 8

Свободни места за прием в четвърти клас 9

Списък на учениците записани в първи клас за учебната 2020-2021 година

Прием в първи клас

Брой паралелки – 1 /една/

Брой ученици – 16 /шеснадесет/

Подаване на заявление за първо класиране

06.04.2020г. – 29.05.2020г.

Обявяване на резултати 05.06.2020г.

Подаване на заявление за записване от 08.06.2020г.

на E-mail: paisii_varbica1879@abv.bg

Заявление за прием в училище

Анкетна карта ИУЧ

2019/2020

Свободни места за прием в първи клас 6

Свободни места за прием в втори клас 10

Свободни места за прием в трети клас 11

Свободни места за прием в четвърти клас 6

Заповед план-прием

Правила за прием в първи клас

Документи за прием

Заявление за прием в училище

Анкетна карта ИУЧ

Заявление за ИУЧ

Заявление за общежитие

Заявление за ЦГО

Декларация снимки