Меню Затваряне

ВАЖНО


Уважаеми ученици и родители, От понеделник, 04.01.2021г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас, като е създадена организация за посрещане на децата при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Ще бъдат осигурени закуски за децата. Бъдете здрави, пазете себе си и близките си! Честита нова година на всички! ​ Желаем Ви крепко здраве и ползотворна работа!

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view


Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

От 16.03.до 29.03.2020год. се преустановяват учебните дейности в училището. Ще бъдете известени от класните ръководители за организиране на обучение в електронна среда,т.е. учителите ще водят обучение чрез електронни средства, за което ще бъдете уведомени допълнително. Моля за активното съдействие от страна на родители и ученици, за да осъществяваме обучение в тази извънредна обстановка и учениците да не са в щета откъм достъп до образование! Апелирам за отговорно отношение от всички! Бъдете здрави! Ще се справим само със съвместни усилия!