Меню Затваряне

НП „ИНОВАЦИЙ В ДЕЙСТВИЕ“

Начално  училище „Отец Паисий“ с. Върбица участва в НП „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“. Като неиновативно училище, участващо в Националната програма си поставихме следните цели –да създадем условия за анализиране на наблюдаваните уроци, практическото приложение на изученото и методическия опит на педагогическите специалисти, осъществяващи иновацията, да обменим опит с други иновативни и неиновативни училища, да наблюдаваме развитието на иновационните процеси в училището партньор, да проведем съвместни уроци и мероприятия. Партньори по програмата за 2022/2023 учебна година са иновативни училища  – ОУ „Г. С. Раковски“  с. Търнак, обл. Бяла Слатина  и   ОУ„Д-р Петър Берон”- с. Желю войвода и  едно неиновативно училище – СУ „Христо Ботев“, с. Габаре, общ .Бяла Слатина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *